Ceník

Pobyt

Týden 10 000 Kč
Týden každá další osoba nad 5. osob 1 000 Kč
Víkend 5 000 Kč
Víkend každá další osoba nad 5. osob 600 Kč

Silvestr

Týden 20 000 Kč
Týden každá další osoba nad 5. osob 1 000 Kč

Vysvětlení k tarifům

Týden - Týden znamená např. od sobotz 14:00 do soboty 10:00, pobyt max. 5 osob.

Týden každá další osoba nad 5. osob - Rozumí se tím každá další osoba nad 5 osob.

ZÁLOHA - SMLOUVA - SLUŽBY - ODSTUPNÉ

Zaplacením zálohy je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem. Poskytovatel služeb se zavazuje, že zákazníkovi poskytne služby v rozsahu uvedeném na těchto stránkách a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. Zaplacením zálohy se sjednává povinnost zákazníka uhradit poskytovateli služeb odstupné při odstoupení od smlouvy. Výše odstupného při odstoupení od smlouvy činí: Při odstoupení více než 60 dnů před dnem nástupu na ubytování 10%; při odstoupení mezi 60 až 30 dny před dnem nástupu na ubytování 30% z ceny ubytování; při odstoupení mezi 29 až 22 dny před dnem nástupu na ubytování 70% z ceny ubytování; při odstoupení mezi 21 až 11 dny před dnem nástupu na ubytování 80% z ceny ubytování; při odstoupení mezi 10 až 6 dny před dnem nástupu na ubytování 100% z ceny ubytování. Odstupné se zavazuje zákazník uhradit do 30 dnů od data sjednaného nástupu na ubytování.